de websites : euromediarts | Service Web | Show Web | Radio Web | TV Web | Film Web | 50's  Web | Norbert Web | Nieuw | Zoeken
 
 
GROTERE
FOTO'S
van alle
vedetten
in het :
  VLAAMSE
  VEDETTEN  S - Z
-- S --

SALLY
SAMANTHA
Tony SANDLER
Bob SCHOEPEN
Salim SEGHERS
Karin SETTER
Paul SEVERS
Eddy SMETS
Hugo SIGAL
Ann SOETAERT
Willy SOMMERS
Marcel STERCKX
Johan STOLZ
The STRANGERS
Gene SUMMER
Freddy SUNDER
SYVIANE

  -- T --

Rony TEMMER
John TERRA
TILLY
TINY
Marcel
THIELEMANS
TONIA
TRUUS
Will TURA

-- U --

URBANUS

-- V --

Jo VALLY
Wim VAN DE VELDE
Terry
 VAN GINDEREN
Raymond VAN HET
GROENENWOUD
Luc VAN HOESSELT
Jean VANHOREN
Zjef VANUYTSEL
Yvonne VERBEECK
Jan VERBRAEKEN
Pros VERBRUGGEN
Mike VERDRENGH
Hilde VERDUN
Willem VERMANDERE
Gerard
VERMEERSCH
Johan VERMINNEN
Bob VERWILST
Tim VISTERIN
VIVI

-- W / X / Y / Z --

Eddy WALLY
Jean WALTER
Peter WEST
Johnny WHITE
WILLY De WOODPECKERS
Frankie WOODS
ZWARTE MARIA
 
 
OVERZICHT VAN
DE MEER DAN
100 PAGINA'S
VAN HET SHOW WEB
VLAAMSE VEDETTEN tussen 1950 en 1990 deel 5

Derde deel van de Vlaamse vedetten : in dit deel van S tot Z.
Voor een alfabetische rangorde kijk in de kolom links.
Afbeeldingen hieronder zijn om grafische redenen anders gerangschikt.
S
JOHAN STOLZ SAMANTHA
  Canzonisima en "Concerto voor Natasha" bracht voor deze Brug-se pianist, componist en all-round entertainer de nationale doorbraak. TV optredens in 2005.   Samantha (Christiane Bervoets / Borgerhout 1948) de originele vertolkster van de wereldhit "Eviva España". Maar ook van "Helicopter U.S. Navy 66" (1970)
  PAUL SEVERS SALIM SEGHERS
Begon als zanger van het pop- groepje "The Criminals". Tot Sylvain Tack hem als solozanger lanceerde en hij met "Ik ben ver-liefd op jou" een eerste hit had. Jos Aerts (Wijgmaal 1948) bleef zijn leven lang zanger en  onder-wijzer. Zelfs toen hij in 1971 een hit scoorde met het in Tura-stijl vertolkte "Verlaat me nooit".
  ANN(EKE) SOETAERT WILLY SOMMERS
Won de "Ontdek de ster" wed-strijd in 1963. Canzonissima hit in 1967 met " Rio de Janeiro ". Iin 1970 met een US muzikant (van Jess & James) naar Florida USA.   Willy De Gieter (Ukkel 1952) had een reuze hit met "Zeven Anjers, Zeven Rozen". Zong voorheen bij de "Yeats" en presenteerde op VTM TV "Tien om te zien".
  EDDY SMETS BOBBEJAAN SCHOEPEN
Een buitenbeentje. Treedt al een leven lang zo'n 150 maal per jaar op.  Platensucces mag maar is niet essentieel voor deze man zonder vedetteallures.   Een van de succesvolste arties-ten uit de Belgische muziekwe-reld. Scoorde hits in diverse lan-den en in zijn "Bobbejaanland".
lees er meer over....
FREDDY SUNDER TONY SANDLER
Had veel succes als rockzanger tot men er achter kwam dat hij... Belg was. Was jarenlang zanger, gitarist, en later orkestleider van het BRT amusementsorkest.  

Iedere vedette in de lage landen
droomt er van : succes in de USA. Tony Sandler is de enige die het waar maakte. En hoe !
lees er meer over....

HUGO SIGAL MARCEL STERCKX

Geboren in Kinshasa op 10/11/47 als Hugo Verbraeken. Vormde in 1970 met Nicole Josy een duo en huwden op 01/12/71. Nu po- pulairste duo van Vlaanderen.

 

Een van de populairste orkes- leiders van ons land. Begeleidde tientallen topvedetten zoals Will Tura. Wie meer weet : stuur een e-mail naar de redactie.

  SALLY HENRI SPIDER

Sally als artiestennaam omdat de Jenny al zoveel voorkwam. Geboren in Antwerpen, en zangeres bij diverse orkesten. Eerste single in 1961.

 

Geboren in Vollezele op 15/11/1950 als Hendrik Deschuy-teneer. Was zanger bij "The Fel- lows" en is nu muziekuitgever.
lees er meer over....

  KARIN SETTER SYLVIANE

Orkestzangeres in de band van haar vader Bobby Setter. Een internationaal ensemble dat tot op vandaag optreedt in tal van Europese landen.

Sylviane werd geboren op 25 ap- ril 1953 te Geraardsbergen als Sylviane Coigné. Als zangeres populairder live dan op plaat.
lees er meer over....

(THE) STRANGERS

Een fenomeen in Vlaan- deren. Behaalden hun grootste successen met liedjes in het Antwerps dialect. De groep is al 60 jaar een begrip in de

GENE SUMMERR

Talentrijk artiest, geboren te Duffel op 17 juli 1951 als Eugeen Nauwelaers. Kende successen in binnen – en buitenland, was o.m. ook docent aan de Hoge-school voor Dramatische kunst, 

Vlaamse amusementswereld. Werden door de na- tionale omroepen niet altijd naar waarde geschat.

de Studio Herman Teirlinck.

T
  TONIA TINY
 

In 1947 in Anderlecht geboren als Tonia Dominicus. Vader Jef en moeder Belia van Lier waren Nederlanders. Perfect  twee-talig zong zij op vele  festivals.

 

Tiny werd geboren te Tielt op 29 augustus 1950. Op jonge leeftijd werd ze slachtoffer van polio en toch werd zij zangeres.
lees er meer over....

RONY TEMMER JOHN TERRAA

Canzonisima en "De ranke roos" brachten jaren van suc- ces. Hierna begon Ronny met een kapperszaak ondermeer op 't Zand in Brugge.

  Johnny Terwingen (Hasselt 1951) had als zanger hits zoals "Is er een ander". Werd hierna produ- cer in eigen studio maar vierde onlangs zijn comeback.
  TILLY WILL TURA
 

Geboren als Tilly Heylen op 20/ 10 / 1947 te Deurne bij Antwer- pen. "Ontdek de Ster" in 1965 en "Canzonissima" in 1968.
lees er meer over....

 

Zonder twijfel de zanger die het het meeste sant in eigen land kende. En als dusdanig de op- volger van Bobbejaan Schoepen. lees er meer over...

  TRUUS ( † ) MARCEL THIELEMANS
  Meer dan als zangeres werd Truus (Vereecken) bekend om haar huwelijk met TV-acteur "Pa-tatje" en haar dochter Annemie uit een relatie met Sommers.  

Volgens onze informatie de enige Belg die ooit als vast orkestzanger optrad met de Ne- derlandse band “The Ram- blers”. Informatie altijd welkom.

    .... TRIO CASSIMAN
  ...   Vanaf 1960, maken Guido, Jean-Jacques en Emmy Cassiman al- le podia onveilig met hun "close harmony", gestoeld op volks- liederen en negro spirituals.
U
  URBANUS ....
 

Geboren te Schepdaal als Ur- bain Servranckx op 0706/49. Be- gon in 1974 als Urbanus Van Anus, maar liet die achternaam achterwege in 1982. Eén van de grootste kunstenaars komiek-

...

ken van het Nederlandstalig showgebeuren.

...

V
  WIM VAN DE VELDE LUC VAN HOESSELT
  Vlaamse Nederlander of omge-keerd. Zong heelwat platen bij- een maar was vooral gekend door zijn live optredens en de bijhorende show.  

Brugse Limburger die enkele knappe opnames maakte in het Nederlands en het Duits. Koos zijn baan boven de showbizz. lees er meer over...

HILDE VERDUN PROS VERBRUGGEN
 

Hilde Verdun zong enkele plaatjes vol en trad vanaf 1962 op in haar eigen café-dancing "De Cap" in Grembergen. Buiten zingen kon ze ook een aardig stukje ballet dansen.

 

Beminnelijk en stijlvol presen- tator bij de Vlaamse Televisie waar hij als opvolger van Toni Corsari grote spelprogramma's presenteerde als "100.000 of niets"..

  BOB VERWILST TERRY VAN GINDEREN
 

Een van de onverwoestbare figu-ren uit de showbizz die nooit de top bereikten maar tot op de dag van vandaag aardig wat succes hebben bij optredens.

 

Alhoewel ze een aardig stukje kon zingen en diverse opnames maakte zal ze vooral herinnerd worden als "Tante Terry" van de BRT kinderprogramma's.

  ZJEF VANUYTSEL YVONNE VERBEECK ( † )
 

Geboren in Mol in 1945, startte Zjef Vanuytsel met zingen en componeren als student. Zijn "De zotte morgen" blijft een hit. Hij treedt nu nog zelden op.  

 

Geboren in 1913. Volgde een muziekopleiding maar was en is een veelzijdige dame die zowel in cabaret, toneel, theater of te- levisie haar sporen verdiende. Ze overleed op 26 februari 2012.

  R. VAN HET GROENEWOUD TIM VISTERIN
  Geboren in 1950 in Brussel. Ne- derlandse vader Nico Gomez en moeder. Speelt bijJohan Ver- minnen en "Louisette". Nu solo in kleinkunst en nederrock.  

Geboren in Antwerpen 13/11/40. Muzikant bij The Jokers en "Ro-land et les Bémols". In 1970 een hit met het uit het Frans vertaal-de kinderliedje "De Vogel".

  GERAD VERMEERSCH ( † ) JOHAN VERMINNENN
 

Acteur, auteur en voordracht- kunstenaar, geboren te Ieper op 08/07/23 en overleden te Brugge op 29/09/1974. Zijn con- ference over De Kwaremont is legendarisch in Vlaanderen.

 

Voor velen de enige echte Vlaamse chansonnier. Behaalde talrijke successen met zijn doordringende warme stem en liedjes met een inhoud. Zag het levenslicht op 22 mei 1951 en

Gerard trad ook op in de NorberTheatershow.
lees er meer over...

heeft nog steeds een speciale band met onze hoofdstad Brussel. Maakte later carrière bij SABAM en werd er voorzitter van.

  MIKE VERDRENGH VIVI
 

Mike Verdrengh geboren op 27 januari 1946 in Leuven is een TV-manager/oprichter van VTM, acteur, radio en TV-presentator en diskjockey.

 

Vivi werd geboren als Viviane Cox op 02/08/1950 te Turnhout. Grootste hit is de Vlaamse ver- sie van "Mamy Blue". Haar eer- ste plaatje verscheen in 1964..

  JAN VERBRAEKEN CECILE VAN DIJCK
 

Erg geliefd artiest in de jaren vijftig, door zijn streekgebon- den liedjes kreeg hij zowat de titel van “Prins van het Vlaamse lied”. Hij was een  Turnouyte-

 

Het zat haar van jongs af in het bloed om mensen te enter- tainen met zang en dans. Ze nam deel aan de eerste Grote Prijs Will Ferdy in 1966. Cecile stopte in 2006, wegens ziekte,,

naar waar hij na lange ziekte ook overleed in 1983.

met optreden en liep haar zangcarrière ten einde. lees er meer over...

  WILLEM VERMANDERE ROBIE VAN OUTYVE

Willem werd geboren te Lauwe op 09/02/40. Hij is één van de grootste troubadours die in zijn eigen West-Vlaams dialect zingt en ook beeldhouwer is.

Een rasechte Bruggeling gebo- ren op 09/03/44. Zijn “Tango van het leven” werd ooit verboden op de BRT wegens “te kritisch”. Schitterde in 1969 op het Hu- morfestival te Knokke-Heist.

  GERARD VEKEMAN JO VALLY
 

Geboren op 29/09/1933 is hij een artistieke duizendpoot als trou- badour, kunstschilder en dich- ter.  Nam een zestal singles, drie langspeelplaten en drie CD’s op.

 

Eén van onze beste “schla- gerzangers” die eind jaren 70 debuteerde. Scoorde eerst hits vanaf 1989 toen hij Vlaamse teksten zong op bekende hits. Een  van   de   meest  gevraagde 

 

artiesten in Vlaanderen.

JEAN VANHOREN ( † ) THEO VAN DEN BOSCH
 

Orkestleider van een grote for-matie verbonden aan het Bene-lux Theater uit Brussel. Nam ook platen op en veranderde zijn naam in Benny Belmundo .

 

Theo Van den Bosch was een bekende komiek. Geboren 09/ 06/1913 en overleden in Deurne 17/03/1995. Hij vormde jaren een duo met Suzy Marleen.

W - X -Y -ZZ
PETER WEST JEAN WALTER
  "Dan denk ik aan jou" doet velen terug denken aan Peter West. Het nummer werd zwaar ge-plugd op Radio Mi Amigo. Peter is nu producer in Duitsland.  

"Weib und Getrank" en niet te vergeten een gouden stem en hartveroverende charme. En zijn "Tulpen uit Amsterdam" die hem onsterfelijk heeft gemaakt.

  JOHNNY WHITE FRANKIE WOODS
  Geboren in 1946. In de periode 60-1970 een vaste waarde op de Vlaamse TV en had een hit met "Verloren hart, verloren droom". Runt nu een eigen discotheek.  

Bracht diverse singles uit in de jaren ‘50 , zoals ”Klokkenlied", en "Adios Amore".Kreeg de bij- naam “Vlaamse Luis Mariano”. lees er meer over...

    ... TONY WINTER
  ....  

Geboren als Frans De Schrijver in Teralfene op 12 / 07 / 1950, be-gon hij als 13-jarige gitaar te spelen. Na zijn zangcarrière be- gon hij met een productiehuis.

  EDDY WALLY WILLY
 

Van De Walle werd Wally en de "Chérie" van progressief Vlaan-deren. Hij os het prototype van de schlagerzanger".
lees er meer over...

 

Na in 1967 zelf een paar hits te hebben gezongen legde hij zich vooral toe op het schrijven voor andere Vlaamse vedetten. En later ook  diverse musicals

  ZWARTE MARIA ( † ) WOODPECKERS (THE)
 

Zong op "Decca" (met een knip- oog naar Zwarte Lola) : "Was ik nog maar eens 16 jaar" en "Al zou ik je nooit vergeten". Graag meer met een e-mail !

 

De twee broers Jef en Cois Cassiers begonnen in 1944 aan hun carrière. Als komisch caba- retduo kwamen ze al in de beginperiode van de Vlaamse televisie op het scherm.

 

Jef werd bekend als acteur en regisseur en Cois werd cineast. Beiden zijn ondertussen echter overleden.

  Vlaamse vedetten : G tot M Vlaamse vedetten menu  

Wij zijn op zoek naar een passende (jeugd)foto van en/of een zinnig tekstje over...

R S
Hugo Simmons - Emly Starr - Tony Servi - Will Sompel - Sabbath Singers - Salim Seghers - Schralen Tsjip en de Mussenschrik - Senatoren - Sinterklaas Kapoentjes - So What? - Sofie - Specimen & The Rizikoo - Nicole Sandrie - Mike Steve - Luk Saffloer -  Henry Spider - Hugo Symons - Gene Summer - Fred Steyn - Eddy Spaak - Emly Starr - Benny Scott - Bobby Setter - Stella - Stampen & Dagen - Stekelbees
T U
...
V
Wannes Van De Velde - Henk van Montfoort - Walter Verdin - Luc vankessel - Gerard Vekeman - Erik Van Neygen - Hilde Verdun - Vuile Mong en zijn Vieze Gasten - Zjef Vanuytsel - Walter Verdin - Waterlanders - Willy Van Bavinckhove & The Strangers - Willy Verbrugge - Vercruysse - Terry Van Ginderen (Tante Terry) - Theo Van den Bosch - Tim Visterin - Renaat Verbruggen - René van Wijk - Marc Verhaegen - Lieve van Milleghem - Luk Vankessem - Kor Van der Goten - Kurt Van Eghem - Jaak Vermeire - Jan Vergauwe - Jos Wuyts - Gerard Vekeman - Daan Van den Durpel - Dirk Van Esbroeck - Cecile Van Dijck - Bart Van den Bossche - Alex Valère - Frank Valentino (Franky) - Vlaamse Vrije Radio dj's
W
Elisa Waut - Chris Wijnen - Tony Winter - Ray Westerlink - Lucien Wijns and The Snakes - Luk Wyns (Familie Backeljau) - Jerry Williams - Eddy Warco - Chris Wijngaert - Bobby Wells -
X / Y / Z
Anja Yelles - Zaki - Zichem's Demerzonen - Zuster Glimlach - Zwarte Lola (Anny Heuts) - Zwarte Maria - Jo Zermat - Jos Wuyts - Lucien Wijns and The Snakes -

 
copyright  ©   euromediArts   |  alle rechten voorbehouden   |  redactie : Carolien van der Weerd, Jean Brits en Marc De Vlierger
origineel verantwoordelijk voor tekst, webdesign en grafiek : Marianne Dupont en Jos Verlinde
Gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
Vragen, suggesties, medewerking aan het Show Web : 
stuur een e-mail naar de redactie